Головна сторінка Про журнал
Про журнал PDF Друк e-mail

Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним та прикладним проблемам галузі залізничного транспорту. У статтях збірника розглядаються питання організації та управляння процесом перевезень; автоматики, телемеханіки та зв’язку; енергопостачання та електричних мереж; рухомого складу; будівництва, реконструкції та експлуатації конструкцій і споруд залізничного транспорту, економіки залізниць.

Призначений для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та працівників залізничного транспорту.

Засновник і видавець – Донецький інститут залізничного транспорту.

30 грудня 2004 року вийшов у світ перший випуск Збірника наукових праць ДоНІЗТ. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ № 9278 від 21.10.2004 р.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (№ 355 переліку, затверджено постановою президії ВАК України № 1—05/4 від 14.10.09).
8 лютого 2007 р. Збірник наукових праць ДоНІЗТ зареєстрований у міжнародному агентстві ІSSN (ІSSN Іnternatіonal Centre 20, Rue Bachaumont, 75002 PARІ, FRANCE). Збірнику привласнений номер ІSSN 1993—5579.
Періодичність видання — 1 раз у квартал.

  Статті збірника рецензують члени редакційної ради та друкуються мовою оригінала.

 Електронна версія збірнику знаходиться в мережі Internet за адресою http://www.drti.donetsk.ua/zbirnik.htm